Vätskesäkert

Wellplast® är helt okänsligt för fukt, vatten och andra vätskor. I och med att vätska inte tränger in i materialet påverkas det heller inte styrkemässigt. Denna egenskap ger också möjligheter att skydda vätskekänsliga produkter. Det går dessutom att göra förpackningar som håller vätska.

Rent

Wellplast® släpper inte damm, fiber eller andra föroreningar. Den packade produkten förorenas inte vid packning och transport. Denna egenskap bidrar även till en renare produktionsmiljö. Förpackningar tillverkade av Wellplast® kan även användas i renrum.

Starkt

Fackverkskonstruktionen i kombination med materialblandningen krita och PP-plast gör materialet mycket starkt i förhållande till sin vikt. Det gäller speciellt stapelstyrka, men även kross och sprängstyrka. Polypropen är i sig en styv plast och den armeras ytterligare av kritan. Vätskesäkerheten gör att materialet bibehåller sin styrka även i fuktiga och blöta miljöer.

Lätt

Wellplast® är ett mycket lätt material i förhållande till sin styrka. Den låga vikten ger ergonomiska fördelar speciellt vid hantering av stora skivor. En låg förpackningsvikt kan även ge transportekonomiska fördelar, inte minst vid flygtransport.

Livsmedelskontakt

Wellplast® kan användas för förpackningar där livsmedel har direkt kontakt med materialet. Det är certifierat av Normpack för direktkontakt med livsmedel. Materialet innehåller inga hälsovådliga ämnen och migrationen ligger långt under uppsatta gränsvärden.

Isolering

Materialets sammansättning och konstruktion gör att isoleringsförmågan är god. Både kylvaror och varma produkter packas med fördel i Wellplast®. Även ljudisoleringsförmågan är god.

Kemikaliebeständighet

Precis som ren polypropen är Wellplast® beständigt mot de flesta kemikalier.

Eco-pack

Materialet Wellplast® är ett material med mycket låg miljöpåverkan både före och efter användning. Låg resursförbrukning och goda återvinningsmöjligheter bidrar till den låga påverkan. Materialet är ett av de miljömässigt bästa förpackningsmaterialen. Läs gärna mer under miljöavsnittet.

Konverterbarhet

Målet med materialutvecklingen har varit att Wellplast® ska kunna konverteras till förpackningar i samma standardutrustningar som används för wellpapp. Stansverktygen, stansmaskinerna och resningsmaskiner för wellpapp fungerar därmed utmärkt också för Wellplast®.