Wellplast AB har erfarna och engagerade förpackningsutvecklare som arbetar med effektiva 2D- och 3D-designverktyg i kombination med prototyptillverkning i eget skärbord. Utvecklingen av de bästa förpackningslösningarna görs i nära samarbete med användaren. Detta sker i en dynamisk process där vi sätter kundens krav och lönsamhet i centrum. I extremt tidspressade fall har leverans kunnat ske inom ett dygn från det att kunden presenterat sitt behov till det att prototyper utvecklats och godkänts, ark producerats, stans och rensverktyg ritats, tillverkats och levererats, stansning och rensning genomförts och Wellplast® leveransen skickats från vår fabrik.

Utvecklingsprocessen följer vanligtvis följande steg:

1. Informationssamlande

Ju mer information en förpackningsutvecklare har om en applikation desto bättre förutsättningar finns för att nå en optimal lösning. Wellplast AB lägger därför stor vikt vid att få så mycket information som möjligt innan designarbetet börjar. Det är därför också vanligt att säljaren besöker kunden för att få möjlighet att ta del av och se förutsättningarna för varje applikation. Dessutom är det en fördel om konstruktören kan få disponera ett prov på vad som ska packas.

Wellplast AB delar upp informationen i sex delområden

  • Mål med förpackning: Ex. skydd, ökad försäljning, förbättra produktintryck, m.m.
  • Mått: Förpackningsstorlek, pallstorlek, m.m.
  • Belastning: Vikt, staplingshöjd, transportsätt
  • Resning: Manuell, automatisk
  • Hantering: Robot, manuell
  • Återvinning och sorteringsmöjligheter

2. Idé

Wellplast AB arbetar genomgående med designmöten. Säljare och konstruktörer diskuterar utifrån förutsättningarna sig fram till en eller flera designidéer som konstruktören kan börja arbeta utifrån.

3. Konstruktion

Wellplast AB:s konstruktörer arbetar både med 3D- och 2D-konstruktion och kan direkt testa sina konstruktioner i ett cad-styrt prototypskärbord. Förutom egen erfarenhet och Wellplast AB:s egen konstruktions-databas finns Fefco-katalogen. Det är en sammanställning av standardkonstruktioner som används av de flesta förpackningsutvecklare. Den är utgiven av organisationen Fefco. Se katalogen här (pdf)

4. Prototyptillverkning

Teori och verklighet stämmer sällan helt överens. Wellplast AB tar alltid fram prototyper av en förpackningskonstruktion. Detta görs enkelt med en prototypmaskin som är direkt kopplad till design-mjukvaran.

5. Testning

Mycket ofta är det också bra att testa förpackningen i praktiken. Validering av packsätt och hållfasthet utifrån prototyper är ett bra sätt att försäkra sig om funktionen. Man kan också göra en testsändning av enstaka produkter. Det är då värdefullt om säljaren eller konstruktören kan medverka vid testpackningen för bättre utvärdering och feedback.