Förpackningar av Wellplast levereras nästan uteslutande plana(oresta) för att minimera transportvolym. De levereras vanligtvis på pall med hörnskydd, sträckfilm och toppark. Pallsort väljs efter kundens önskemål och Wellplast AB använder gärna pallpooler. Wellplast AB hjälper kunden att finna det mest ekonomiska transportsättet eller så används kundens eget transportavtal. Leveransstorlek och frekvens arbetas också fram tillsammans med kunden. Lagerhållning av emballage hos Wellplast AB kan förekomma.

Vid leveranser av förpackningar med renhetskrav används extra emballage för att garantera renhet vid uppackning.