Produktionsupplägg

Wellplast AB har “lean production” som ledstjärna. Detta innebär i praktiken att vi har skapat och ständigt arbetar med att skapa alltmer effektiva och resurssnåla processer och produkter. Detta omfattar allt arbete hela vägen från försäljning och kundförfrågan till kundorderstyrd produktion och leverans, med alla de stödfunktioner som detta kräver.

Skivproduktion

Produktionsprocessen för att tillverka Wellplast®-skivor utgår från tre folierullar av kritaplast (liner – fluting – liner). Mittskiktet korrugeras för att sedan svetsas samman med de plana ytterskikten genom riktad värme i den av företaget egenutvecklade och patenterade produktionsprocessen “Multi tube welding”. I slutskedet av processen kapas materialet till skivor i längs och tvärsriktning. Skivornas storlek anpassas helt efter den färdiga förpackningens storlek och utseende för att minimera spill. Processen är såväl produktiv som energisnål.

Stansning

När man bestämt sig för en konstruktion beställs verktyget från en stansverktygstillverkare. Verktyget består ofta av två delar, stans och rensverktyg. Stansarna är s.k. stållinjestansar bestående av en laserskuren träplatta där knivar och biglinjer (gör vikanvisningar) tryckts in i de laserskurna spåren. Det här är en enkel, ekonomisk och beprövad teknik. Rensverktygets funktion är att efter stansning rensa bort överfödigt material och detta är uppbyggt på motsvarande sätt. Från beställning till leverans av verktyg tar det normalt en vecka. Från Wellplast®-skivorna stansas och rensas förpackningar med traditionell teknik i plan- eller rotationsstansar. Eventuellt spill i produktionsprocessen materialåtervinns och blir ny Wellplast®.

Efterbearbetning

Efter stansning kan arbete som tryck, sammanfogning eller till och med resning av förpackningar förekomma.